Chikara 25 WG

2020-05-12T09:28:00+02:00July 8th, 2019|

Chikara 25 WG PORIADOK S BURINAMI POČAS CELEJ SEZÓNY. Široké spektrum účinku ( na trávovité aj dvojklíčnolistové buriny) Dlhý reziduálny účinok ( 3-4 mesiace) Synergický efekt v TM s glyfosátmi Priaznivý ekotoxikologický profil Povolený v integrovanej produkcií Chikara 25 WG je systémový neselektívny herbicíd , ktorého účinná látka ( flazasurfuron) patrí do skupiny sulfonylmočovín [...]