Chikara 25 WG

PORIADOK S BURINAMI POČAS CELEJ SEZÓNY.

  • Široké spektrum účinku ( na trávovité aj dvojklíčnolistové buriny)
  • Dlhý reziduálny účinok ( 3-4 mesiace)
  • Synergický efekt v TM s glyfosátmi
  • Priaznivý ekotoxikologický profil
  • Povolený v integrovanej produkcií

Chikara 25 WG je systémový neselektívny herbicíd , ktorého účinná látka ( flazasurfuron) patrí do skupiny sulfonylmočovín . Túto účinnú látku
dokážu rastliny prijímať cez koreňový systém a aj cez listy . Príznaky pôsobenia prípravku sú špecifické . Po ošetrení buriny zastavujú svoj rast ,
následne žltnú prípadne sa sfarbujú do červena a postupne odumierajú. Prejavenie príznakov je pomerne pomalé – objavuje sa v priebehu 2 – 3
týždňov po aplikácií , avšak vďaka dlhému pôdnemu reziduálnemu účinku pretrvávajú 90 – 120 dní a udržujú ošetrenú plochu čistú.