Proman

NOVÝ STRÁŽCA ZEMIAKOVÝCH POLÍ

  • Flexibilita – aplikácia za všetkých klimatických situácií
  • Preemergentné použitie – odstaňuje buriny skôr , ako začínajú konkurovať
  • Bezpečný pre pestované zemiaky
  • Vhodný do TM kombinácií

Proman je preemergentný herbicíd na reguláciu dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv. Prípravok je absorbovaný koreňmi a listami.
Cieľové buriny: Citlivé buriny pri aplikácii v zemiakoch v dávke 3-4 l/ha:
Dvojklíčnolistové buriny: láskavce, kapsička pastierska, mrlík biely, žltnica maloúborová, rumanček pravý, ľuľok čierny, hviezdica prostredná,
horčica roľná, portulaka zeleninová, reďkev ohnicová, starčeky
Trávovité buriny: prstovka krvavá, metlička, ježatka kuria, lipnica ročná, mohár, psiarka lúčna