Profilux

KOMBINOVANÝ FUNGICÍD NA PREVENTÍVNE A KURATÍVNE OŠETRENIE ZEMIAKOV

  • Obsahuje lokálne systémovú aj kontaktnú účinnú látku
  • Preventívny, kuratívny a antisporulačný účinok
  • Rýchly prienik do rastlín
  • Odolný proti zrážkam
  • Flexibilné použitie v rámci postrekového sledu

Profilux je kombinovaný fungicíd obsahujúci účinné látky mancozeb a cymoxanil. Pôsobí preventívne (bráni klíčeniu spór a ich prieniku do listov),
kuratívne (krátkodobo po vzniku infekcie) a antisporulačne (zastavuje šírenie infekcie z napadnutých rastlín na zdravé.
Mancozeb pôsobí kontaktne na povrchu listov.
Cymoxanil pôsobí kuratívne a lokálne systémovo, zabraňuje klíčeniu spór patogéna ako aj tvorbe haustórií a rastu mycélia húb.