Pomax

DVOJZLOŽKOVÝ FUNGICÍD S KONTAKTNÝM A SYSTÉMOVÝM ÚČINKOM

  • Kombinovaný produkt pre dokonalý účinok
  • Preventívne a kuratívne pôsobenie
  • Komplexná ochrana v závere vegetácie

POMAX je kombináciou vzájomne sa doplňujúcich vysoko aktívnych účinných látok. Je to dvojzložkový fungicíd s kontaktným a systémovým účinkom proti plesni sivej a celému komplexu hnilôb.

Pyrimethanil má preventívny a kuratívny účinok. Patrí do chemickej skupiny anilino-pyrimidínov (tzv. AP- fungicídy). Pôsobí ako inhibítor syntézy metionínu, čo vedie k inhibícii sekrécie hydrolytických enzýmov v bunkách húb. Pyrimethanil zasahuje do životného cyklu húb, hlavne vo fáze rastu mycélií v rastlinných pletivách. Pyrimethanil je dobre a rýchlo prijímaný zelenými časťami rastlín. Vyznačuje sa veľmi dobrou akropetálnou a translaminárnou translokáciou do systému rastliny – je to vysoko systémová účinná látka.
Fludioxonil patrí do skupiny fenylpyrolov. Pôsobí ako inhibítor klíčenia konídií a rastu mycélia huby Botrytis cinerea. Fludioxonil je výrazne kontaktná účinná látka s obmedzeným prenikaním do rastlinných pletív. Fludioxonil je jediný fungicíd v tomto segmente, ktorý skutočne a dostatočne pôsobí ako inhibítor prenosu signálov ovplyvňujúcich proteinkinázu.