Naceto

DÔKLADNÉ UPRATOVANIE V OZIMNÝCH OBILNINÁCH

  • Dvojzložkový herbicíd proti metličke a dvojklíčnolistovým burinám
  • Skorá postemergentná aplikácia s reziduálnym účinkom až do jari
  • Ekonomická likvidácia burín rezistentných k sulfonylmočovinám.
  • Vynikajúca účinnosť aj pri nízkych teplotách

NACETO je určený na jesennú postemergentnú aplikáciu v pšenici ozimnej a jačmeni ozimnom, proti širokému spektru jednoročných burín.
Účinná látka diflufenican je prevažne absorbovaná mladými rastlinami v období klíčenia a vzchádzania, sekundárne potom koreňovým systémom
a listami. Flufenacet je absorbovaný prevažne koreňovým systémom, sekundárne klíčnymi listami a 1. párom pravých listov.

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: metlička obyčajná, lipnica ročná, fialka roľná, hviezdica prostredná, lipkavec obyčajný, veronika brečtanolistá , stavikrv vtáčí
Stredne citlivé buriny: psiarka roľná , hluchavka purpurová drchnička roľná, pastierska kapsička pohánkovec ovíjavý