Flurostar 200

ŠPECIALISTA NA LIPKAVEC.

  • Post-emergentný, rýchlopôsobiaci herbicíd , ideálny ako TM partner do obilnín
  • Špecialista na lipkavec vo všetkých rastových fázach
  • Vysoká selektivita ku kultúrnym plodinám
  • Dobrá miešateľnosť s inými prípravkami
  • Ekonomicky výhodné riešenie burín v obilninách

Prípravok FLUROSTAR 200 je postemergentný, v rastlinách translokovaný herbicíd. Najvyššiu účinnosť dosiahneme pri postreku na mladé
neprerastené buriny v podmienkach intenzívnej vegetačnej aktivity. Buriny krátko po postreku zastavujú rast, neskôr dochádza k deformáciám
listov a lodýh burín a k farebným zmenám – typické auxínové škvrny.
Citlivé buriny (do začiatku kvitnutia BBCH 61): lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, konopnica napuchnutá, nezábudka roľná, pŕhľava dvojdomá
(pŕhľava citlivá na dávku 2 l.ha-1 )
Citlivé buriny (do 6 pravých listov BBCH 16): pohánkovec ovíjavý, ľuľok čierny, štiavce (štiavce citlivé na dávku 2 l.ha-1 ) Citlivé buriny (do 4
pravých listov BBCH 14): hluchavky, pohánkovec ovíjavý.
Citlivé buriny (do 2 pravých listov BBCH 12): stavikrvovité buriny, zemedym lekársky, starčeky. Odolné buriny: veroniky, fialky, maky, výmrv repky,
trváce dvojklíčnolistové buriny (napr. pichliač) a trávy.