Figaro 360 SL

KVALITA A EKONOMIKA SÚ TU PRIORITOU!

  • Neselektívny totálny listový herbicíd so systémovým účinkom
  • Precízna regulácia jednoročných aj vytrvalých burín
  • Široký rozsah registrácie na polné plodiny , vinice, lesné hospodárstvo nepoľnohospodársku pôdu a železnice.
  • Ekonomicky výhodná aplikácia

FIGARO je neselektývny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami, listami.
Predpokladom ničenia vytrvalých , hlbokokoreniacich burín je dostatočná listová plocha v čase aplikácie.
Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie , hnednutie až zoschýnanie rastlín v priebehu 10 až 14 dní.
Účinok sa zvyšuje pri vlhkom počasí a intenzívnom slnečnom svite.
Dážď 6 hodín po aplkácií už neovplyvní účinok . Všetky kultivačné práce je možné vykonávať až keď sa naplno prejavili príznaky účinku.