Chaco

NA OŠETRENIE REPKY MÁME KOPU ČASU

  • Široký časový priestor na aplikáciu
  • Dokonalá účinnosť na najproblémovejšie buriny
  • Výborná miešateľnosť aj s hnojivami

Prípravok CHACO pôsobí ako systémový rastový herbicíd, preniká do rastlín cez listy a byle. Citlivé buriny krátko po postreku zastavujú rast,
postupne strácajú prirodzenú farbu , následne sa objavuje krútenie listov a stoniek. Prvé symptómy sú viditeľné pri optimálnych podmienkach za
3-6 dní po aplikácii.
Citlivé buriny: parumanček nevoňavý, rumany, rumančeky, lipkavec obyčajný, pichliač roľný, mlieč roľný, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, výmrv
slnečnice. Rumančekovité buriny, lipkavec obyčajný, mlieč roľný a pohánkovec ovíjavý sú najcitlivejšie v rastovej fáze 2-10 listov. Pichliač roľný je
najcitlivejší vo fáze prízemnej ružice až do 10 cm výšky rastliny. Mrlík biely je najcitlivejší do 5 cm výšky rastliny.
Stredne citlivé buriny: fialka roľná (do rastovej fázy 2 pravé listy), hluchavky (do rastovej fázy 4 pravé listy), peniažtek roľný (do rastovej
fázy 2 pravé listy), kapsička pastierska (do rastovej fázy 2 pravé listy), mak vlčí (do rastovej fázy 2 pravé listy).
Citlivé buriny (do rastovej fázy 2 pravé listy): chryzantémovka siatinová, turanec kanadský,
lopúch, podbeľ liečivý, , lucerna siata, tetucha kozia, bolehlav škvrnitý.
Do rastovej fázy 4 pravých listov sú citlivé ľuľok čierny a ľuľok zemiakový.
Do rastovej fázy 1.páru pravých listov nevädza poľná
Odolné buriny: hviezdica prostredná, veroniky a trávovité buriny.