Alcedo

ABY VÁS MÚČNATKA UŽ NETRÁPILA

  • Dobrý ekotoxikologický profil
  • Jeden z posledných azolov do špeciálných plodín
  • Výborný pomer kvalita – účinnosť – cena.

ALCEDO je širokospektrálny fungicíd zo skupiny triazolov so systémovým účinkom, ktorý pôsobí proti múčnatke jabloňovej na jabloniach a proti múčnatke viniča na viniči. Môže byť aplikovaný v rôznych rastových fázach. Účinná látka tetraconazol z chemickej skupiny triazolov patrí medzi DMI fungicídy, ktoré inhibujú dimethylázu v biosyntéze sterolu. Tetraconazol nevplýva na tvorbu giberelínov ani iných rastlinných sterolov a preto nespôsobuje na ošetrovaných rastlinách príznaky fytotoxicity.